Scoala de astrologie Fidelia
Agenda

Agenda Şcolii Fidelia

Pentru următoarea perioadă, Şcoala Fidelia anunţă evenimente importante:

Prima şcoală de astrologie din România

Legile universale

Bazele Astrologiei se pierd în negura timpurilor. Dar pornind în studiul atent al zodiacului, descoperim în el principii care se regăsesc în mai toate filosofiile, esențe ale înțelepciunii, legi ale Universului, sau Legi Universale. Cu toate că ele rareori sunt incluse în cărțile de astrologie - probabil fiind considerate o baza subînțeleasă a gândirii metafizice din știința astrelor - le consider esențiale pentru o bună înțelegere a funcționării și utilizării astrologiei.

Mulți oameni - chiar oameni de știință - nu reușesc să înțeleagă astrologia tocmai fiindcă neglijează aceste principii de bază, felul în care ele se reflectă în teoria și practica astrologică. De aceea, toți cei care abordează astrologia numai pe baze mecaniciste, prin legile astronomiei și ale științelor materialiste, au toate șansele să vadă în ea doar o speculație ocultă, o teorie pe care ei nu au cum să o verifice. Numai că această imposibilitate de verificare nu se datorează astrologiei, ci lacunelor din instrumentul mental cu care ei încearcă să o verifice.

Legile Universale sunt cuprinse, cum spuneam, în multe filosofii străvechi și moderne, în diferite forme. Cred că forma cea mai cuprinzătoare și mai sugestivă rămâne cea în care au fost enunțate ele în filosofia hermetică, veche de milenii. Cu toată vechimea acestei învățături, legile sunt suficient de clar formulate, dar rămâne ca omul care le studiază să le aprofundeze semnificația și să le recunoască aplicațiile în tot ce trăiește, pentru a le folosi. Iată mai jos textul prescurtat.

Legile universale

Legea mentalismului

"Totul este spirit, Universul este mental."

Această lege explică faptul că Totul este Realitate Substanțială, aflându-se în toate manifestările și aparențele ei exterioare pe care le cunoaștem sub denumirea de Universuri materiale, Fenomene ale Vieții, Materie, Energie - într-un cuvânt, tot ceea ce este perceput de simțurile noastre materiale, este spirit. Acest spirit nu poate fi explicat și definit, dar poate fi considerat și gândit ca un spirit universal, infinit și viu. El explică Adevărul că Lumea, Universul, nu-i decât o creație mentală a TOT-ului. Prin urmare, în acest spirit noi trăim, acționăm și suntem noi înșine.

Legea corespondenţei

"Ceea ce este sus este ca și ceea ce este jos, ceea ce este jos este ca și ceea ce este sus."

Această a două lege explică faptul că există o armonie, un raport constant, o corespondență între diferitele planuri de manifestare ale Vieții și Ființei - respectiv planul material, mental și spiritual. Aceste planuri sunt asemănătoare, diferența între ele fiind doar de grade și nivel de vibrații - sunt creații ale TOT-ului și există în spiritul infinit al TOT-ului.

Legea vibraţiei

"Nimic nu este în repaus, totul se mișcă, totul vibrează."

Această lege este cea mai importantă pentru cunoașterea și înțelegerea fenomenelor mentale și spirituale. Aceasta explică faptul că mișcarea se manifestă pretutindeni în Univers, că nimic nu este în stare de repaus, că totul se mișcă, totul vibrează. Diferențele care există între variatele manifestări ale materiei, energiei și sufletului, se datorează gradului diferit de vibrație. De la TOT CE ESTE, care este SPIRIT PUR, până la cele mai grobiene forme ale materiei, totul vibrează; cu cât este mai intensă vibrația, cu atât este mai înaltă poziția pe scară. Vibrația Spiritului este atât de intensă și atât de rapidă, încât, practic, pare în repaus, la fel cum o roată care se învârte cu viteză foarte mare pare oprită. La cealaltă extremitate a scării sunt formele grobiene ale Materiei, ale cărei vibrații sunt atât de lente încât parcă nici nu ar exista, la fel cum sunt unele sunete de mică frecvență pe care urechea umană nu le percepe. Între acești doi poli opuși, există o infinitate de grade diferite de vibrații.

Legea polarităţii

"Totul este dublu, orice lucru are doi poli, totul are două extreme, asemănătorul și neasemănătorul au aceeași semnificație, polii opuși au o natură identică însă de grade diferite, extremele se ating, toate adevărurile nu sunt decât semiadevaruri, toate paradoxurile pot fi conciliate."

Această lege arată că în orice lucru sunt doi poli, două aspecte opuse, iar contrariile nu sunt în realitate decât două extreme ale aceluiași obiect, între care sunt intercalate grade diferite. Căldura și frigul, deși par opuse, în realitate sunt același lucru, distingându-se doar prin diferența de grade. La fel, dragostea și ura, binele și răul - depinde doar de voința noastră de a le transforma dintr-una în alta.

Legea ritmului

"Totul se scurge înăuntru sau în afară, orice lucru are durata sa, totul evoluează apoi degenerează, balansul pendulei se manifestă în toate și măsura oscilației sale la dreapta este asemănătoare cu măsura oscilației sale la stânga, ritmul este constant."

Această lege explică că în orice lucru se manifestă o mișcare măsurată de plecare și venire, un flux și un reflux, o balansare înainte și înapoi, o mișcare asemănătoare unei pendule. Există întotdeauna o acțiune și o reacțiune, un progres și un regres, un maxim și un minim.

Legea cauzei şi efectului

"Orice cauză are efectul său, orice efect are cauza sa, totul se întâmplă conform Legii, hazardul nu este decât un nume dat unei legi necunoscute, sunt numeroase planuri ale cauzalității însă nimic nu scapă Legii."

Această lege explică faptul că totul se întâmplă conform Legii, că niciodată nu se întâmplă ceva neprevăzut, accidental, că hazard nu există, deoarece există planuri diferite de Cauză și Efect, iar planul superior domină întotdeauna planul inferior. Un eveniment este ceea ce survine, se produce ceea ce se întâmplă ca rezultat sau ca o consecință a unui eveniment precedent. Un eveniment creează prin el un alt eveniment, el constituie o verigă în marele lanț al evenimentelor ordonate, ieșit din energia Creatoare a TOT-ului. Există o continuitate între toate evenimentele precedente, rezultate și următoare.

Legea genului

"Este un gen în toate lucrurile, totul are principiile sale, Masculin și Feminin, genul se manifestă pe toate planurile."

Această lege explică faptul că Genul se manifestă în orice lucru, că principiile Masculin și Feminin sunt totdeauna prezente și active în toate fazele unui fenomen, pe oricare plan de viață. Cuvântul "gen" derivă dintr-o rădăcină latină care înseamnă "zămislire, procreare, a face să se nască, a produce". Acest cuvânt are o semnificație mai largă și mai generală decât cuvântul "sex", care definește deosebirile existente între lucrurile vii (masculin și feminin). Rolul principiului Masculin este de a dirija către principiul Feminin o anumită energie inerentă și de a pune astfel în mișcare Procesul Creației. Unul sau altul - luate separat ca principii - sunt incapabile să zămislească fără existența celuilalt.

Faptul că în text apare cuvântul "Dumnezeu" nu trebuie văzut ca o implicație religioasă. Astrologia nu este o religie și este folosită de oameni din toate religiile lumii, oameni care nu s-au mulțumit cu preceptele religioase și au căutat să înțeleagă realitatea în înseși principiile fundamentale ale lumii.

Dar acum este mai limpede de ce aceia care nu cred în nici un Dumnezeu (fiind atei, materialiști convinși), care consideră că tot ce este există doar din jocul întâmplător al unor atomi, nu se pot apropia de astrologie: ei nu au - în mintea lor - baza principială necesară pentru a o putea folosi.

Pe de altă parte, textul acesta dezvăluie baza metafizică a Astrologiei, accesibilă numai celor care reflectează suficient de profund la realitate și la adevărurile vieții pentru a pătrunde semnificația lor. De aceea, învățarea Astrologiei nu se poate baza pe simpla memorare a semnificațiilor unor elemente astronomice, ci este necesară înțelegerea felului cum funcționează Universul și cum se reflectă această funcționare în temele astrologice și în mișcările astrelor.

Ca subiect de studiu, acest text ar trebui valorificat la maximum de către acela care dorește să înțeleagă bine Astrologia. Un prim pas poate fi transcrierea lui - pur și simplu, copierea lui de mînă! Transcrierea este o metodă de învățare care poate declanșa reflecții și intuiții profunde în cel care o execută. Un alt pas poate consta în stabilirea unei corespondențe între zilele săptămânii și una din cele 7 Legi Universale, și astfel în fiecare zi se poate reflecta la Legea respectivă, într-un moment de relaxare sau chiar în scris, într-un jurnal (pentru cei care nu se mulțumesc cu tratarea astrologiei doar că hobby, ci doresc un studiu sistematic și profund).

AdiM
Extras din articolele revistei AstroText
© Editura Fidelia


Vrei să cunoşti mai mult? Înscrie-te la cursuri! Acum!

Lecţii gratuite şi articole

Puteţi citi şi alte articole ale absolvenţilor la AstroDex


Vrei să cunoşti mai mult? Înscrie-te la cursuri! Acum!

Editura Fidelia