Scoala de astrologie Fidelia
Agenda

Agenda Şcolii Fidelia

Pentru următoarea perioadă, Şcoala Fidelia anunţă evenimente importante:

Prima şcoală de astrologie din România


Cursuri de astrologie, Formare profesională - Perfecţionare

Formare profesionala

Cursuri de astrologie la clasă, autorizate de către Ministerul muncii, pentru obţinerea certificării oficiale în ocupaţia de Astrolog, nivel Perfecţionare. Durata este de 4-5 zile şi taxa este de 1100 lei.

Datele de identificare ale programului de formare profesională

 • Tipul programului : Perfecţionare
 • Denumirea cursului (ocupaţiei): Astrolog
 • Cod COR: 516101
 • Domeniul ocupaţional : Alte industrii şi servicii
 • Nivelul de calificare: -
 • Tipul de certificat obţinut: Certificat de absolvire
 • Important: Certificatul vizează toate competenţele din standardul ocupaţional.
Autorizatie cursuri astrologie Perfectionare

Autorizaţie HD 001308 nr. 20/664/18.12.2019.

Condiţii de acces

 • Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: liceu, cu diplomă de Bacalaureat.
 • Competenţe/abilităţi specifice: cunoştinţe şi abilităţi dobândite prin urmarea cursurilor online oferite de către Editura Fidelia SRL (pachetul Astrologie Start).
 • Aviz medical: Nu
 • Alte condiţii: -

Durata de pregătire

 • pregătirea teoretică şi aplicaţiile practice: 25 ore
 • total: 25 ore la clasă (4 zile, 6-7 ore/zi, 1 zi examinare) sau 25 ore online (6 zile, 4-5 ore/zi, 1 zi examinare)

Taxa de curs

 • Taxa de curs: 1100 lei.
 • Nu există costuri suplimentare decât în cazul reexaminării.
 • Se poate achita şi în 2-3 rate, prima rată reprezintă înscrierea fermă iar ultima trebuie să fie achitată cel târziu cu o zi înaintea începerii cursurilor. Neachitarea completă a taxei de curs poate atrage după sine neprimirea la examen.
 • Pot să beneficieze de reduceri la taxa de curs cursanţii care ne-au fost aproape şi au sprijinit Şcoala Fidelia în diverse moduri şi colaboratorii.

Locul de desfăşurare

Pentru pregătirea teoretică şi practică: în laboratoarele de informatică ale liceelor din Simeria şi Bucureşti, cu care avem contracte, sau online dacă legislaţia permite. În cazul în care există suficienţi solicitanţi în alte regiuni, putem face demersurile legale necesare desfăşurării cursurilor şi acolo.

În cazul în care autorităţile vor decide că aceste cursuri se pot face online, în mod sigur vom opta pentru cursuri online.

Formatori

Pentru pregătirea teoretică şi aplicaţiile practice:
Firicel Ciarnău, Diana Laura Spinean

Conţinut curs Perfecţionare

 1. Introducere, noţiuni generale: ce este astrologia, istorie, ramuri
 2. Elemente de astronomie folosite în astrologie
 3. Astrologie natală
  • Planetele
  • Semnele zodiacale
  • Calculele necesare alcătuirii manuale a unei astrograme
  • Casele astrologice, cuspidele şi emisferele
  • Semnificaţia planetelor în semnele zodiacale
  • Semnificaţia planetelor în case
  • Aspectele importante
  • Planetele retrograde
  • Axa dragonului
 4. Elemente de astrologie previzională - tranzitele
 5. Elemente de astrologie relaţională - sinastria
 6. Utilizarea unui soft de astrologie
 7. Noţiuni de metafizică
 8. Etica profesională
 9. Practica, workshop
  • Folosirea calculatorului personal şi a programelor de astrologie
  • Modalităţi de interpretare
  • Alcătuirea unui studiu astrologic
  • Consilierea astrologică

Suportul de curs: manual tipărit sau format electronic
Locuri disponibile într-o serie: 26 (Bucureşti), 28 (Simeria), 28 (online)
Modalităţi de examinare: examen scris.

La finalul acestui curs veţi fi capabil:

 • să realizaţi şi interpretaţi, la un nivel de bază, astrograme natale;
 • să îmbogăţiţi interpretarea astrogramei natale cu elemente ca tranzitele planetare;
 • să comparaţi şi interpretaţi, la un nivel de bază, două astrograme natale;
 • să exercitaţi meseria de astrolog.
Părerea lor contează!

Declaraţiile unor oameni celebri despre astrologie.

"Astrologia este astronomia coborâtă pe pământ şi aplicată problemelor omului."

Ralph Waldo Emerson (1803-1882, filozof american)

Editura Fidelia