Scoala de astrologie Fidelia
Agenda

Agenda Şcolii Fidelia

Pentru următoarea perioadă, Şcoala Fidelia anunţă evenimente importante:

Prima şcoală de astrologie din România

Astrologia - instrument creativ al vieții de zi cu zi

"...Întru Adevăr și Amin! Am trecut prin marea profundă și prin râurile de apă care abundă în ea, și am ajuns pe pământul Ne-Dorinței".
Acolo există un alb unicorn purtând un giuvaer de argint, pe care stă scris aforismul "Linea viridis gyrat universa".
Oh Tu, lumină și deliciu, du-mă departe, până la oceanul de lapte al stelelor!
Oh Tu, fiu al Mamei luminii transcendentale, binecuvântat fie numele Tău, și Numele Numelui Tău în transcursul Eonilor!
Uită-te! Sunt un fluture în Fântâna Creației: lasă-mă să mor înainte de vreme, să cad fără de viață în șuvoiul Tău infinit!
La fel ca fluxul stelelor, ce maiestuos se îndreaptă spre sălaș: du-mă departe, deasupra Pieptului Nopții!"

Aleister Crowley: Textele Sacre ale Thelemei, Liber cordis cincti serpente

Astrologia, ştiinţă iniţiatică

Astrologia a fost, din totdeauna, o știință inițiatică. Datorită ignoranței crescute din epoca actuală, ea a fost însă exilată pe o treaptă mult inferioară valorii ei inițiale, ajungând un simplu instrument al comerțului, ca și alte discipline esoterice, dealtfel.

Adevărata astrologie tot timpul va rămâne o știință secretă și adevărurile ei nu vor putea fi cunoscute decât de acele persoane cu "har", într-un fel sau altul, care s-au născut pentru și întru această menire. Acest principiu este valabil, dealtfel, pentru orice știință. Unii pot deveni medici buni, cunoscători ai tuturor principiilor științifice sau dispunând de înalte abilități tehnice, dar doar o infimă parte din ei vor fi adevărații medici prin intermediul cărora se vor materializa comori universale. Ajungem astfel la înțelesul profund al Casei 10, unde, conform acestei abordări, un termen ca și cariera va apărea într-o lumină mult prea limitată, constituind o minusculă fațetă doar a adevăratei vocații. Nu știu cum se întâmplă acel lucru fenomenal când astrologia, în abordarea unui astrolog, încetează să fie o știință teoretică și prinde viață cu adevărat. Știu însă că doar din acel moment astrologul poate fi capabil de vindecare, vindecarea altora, a Universului și al lui însuși.

Există o vreme îndepărtată, în Zorii Rasei Ariene, după catastrofa Atlantidei, când înțelepții noului Eon aveau acces direct la cunoaștere, inspirând eternele adevăruri din apele Marelui Ocean care a înghițit templele atlanteene. Acea perioadă era o vreme pură când nimic nu întuneca Apa Cunoașterii, Apa Vieții. Acum trebuie să săpăm adânc în noi pentru a ajunge la acea puritate, și implicit, la acea cunoaștere.

Din acest motiv consider extraordinar de utilă abordarea psihologică a astrologiei, pentru că Inconștientul, Lumea Arhetipală și Marele Ocean sunt noțiuni care definesc aceeași realitate și același Adevăr.

Fără implicarea sufletului în acest proces de cunoaștere, cred că orice metodă de definire și de deschidere spre astrologie este superficială și nu se poate impregna de esență, și implicit, de viață. O prognoza care nu are în vedere motivele adânci și nebănuite ale procesului în cauză, o analiză natală fără sondarea arhetipurilor și configurației mitologico-stelare pe care individul o încarnează, rămân simple teorii intelectuale, constrânse la o înfrângere, dacă analizăm procesul pe termen lung.

Și astfel ajungem la tematica propriu-zisă al acestui eseu, și anume, influența astrologiei asupra vieții cotidiene.

Primul nivel

Consider că astrologia magică nu este nici pe departe un concept obscur care are afinități doar cu alte științe secrete, formând un tot unitar, ci un instrument deosebit de util pentru conștientizare, pentru rafinarea spiritului, pentru apropierea individului de esență.

Consider că acest tip de astrologie (care la urma-urmei nu mai este un "tip" ci astrologia însăși, deoarece esența acesteia este pur magică), poate ajunge destul de ușor o parte constitutivă și de bază a vieții zilnice. Cum? Cred că e vorba de un proces amplu care înglobează diferite etape ale devenirii. Prima, cea de bază, sau prima treaptă a inițierii, dacă vrem să dăm procesului o conotație cât mai ezoterică, vorbește de implementarea setului de cunoștințe dobândit din și prin astrologie în viața zilnică. Astrologia orară, astrologia electivă dar înainte de acestea, cunoașterea analogiilor planetare constituie un lucru necesar pentru înțelegerea vieții la o scară mai amplă. Consider (și propria mea experiență subliniază și ea acest fapt) că această primă treaptă conferă "discipolului" înțelegerea "Funcționarii Mașinăriei Universului" care este inițierea sferei Yesod al Arborelui Sefirotic. Fiind vorba de o inițiere, după ce această poartă a fost trecută, lumea va fi înțeleasă cu totul altfel ca înainte.

Astrologia este capabilă de a trezi în sufletul omului un principiu de revelație care este deja parte a înțelepciunii non-raționale, intuitive. De aceea consider că astrologia poate fi concepută ca o metodă de inițiere eficientă, și preoții caldeeni care erau magi și sacerdoți în același timp, cunoșteau pe deplin acest adevăr. Vorbim adesea de rădăcinile astrologiei occidentale, de proveniența ei caldeeană, dar dacă ne zăgăzuim doar la nivelul cunoștințelor teoretice (cum faptul fondării astrologiei mundane prin definirea soartei orașelor-cetăți ca Ur, Lagash, etc. pe baza unor legi stelare) iar ne va scăpa esența întregului proces și anume faptul că pentru ei astrologia nu era doar o știință teoretică, și mai departe faptul că la vremea respectivă funcția de astrolog o deținea Marele Preot care era și mag în același timp.

După cum spuneam, depășirea primului "sub-nivel", cel al cunoașterii analogiilor planetare, va atrage după sine și aplicarea altor tipuri de astrologie în activitatea noastră zilnică: astrologia orară și cea electivă, ca să nu mai vorbim de alte beneficii la fel de importante, de ex. restrângerea considerabilă a atitudinii negativiste, critice, față de semenii noștri. În acest context, cineva nu va mai fi "gras" ci va avea un Jupiter pregnant, altul nu va fi "materialist" ci va avea de realizat o karma tip Taur și iarăși altul nu va fi "ciudat, dus cu pluta" ci marca uraniană va deveni vizibilă prin prisma personalității sale.

Oarecum între acest prim nivel și al doilea, aș îngloba și alte practici astrologice care au aplicativitate zilnică, de exemplu construirea dietei cele mai adecvate structurii energetice ale nativului, cunoscând semnăturile astrologice ale fiecărui ingredient culinar etc., alegerea îmbrăcăminții în funcție de semnăturile planetare, pentru echilibrare energetică sau chiar a amenajării unei locuințe din prisma culorilor, formelor, care au și ele aceleași conotații planetare.

Al doilea nivel

Al doilea nivel este deja mai subtil. Aici astrologia are deja conotații spirituale puternice și este menită să eleveze individul în altă stare de conștiință și să îl așeze pe o treaptă evolutivă superioară. Aș aminti aici anumite practici astrologice care pot deveni parte integrantă a unei Căi, prin menirea lor de exerciții spirituale. Intonarea mantrelor planetare, astro-grafică și astrologia talismanică sunt elemente pe care personal le încadrez aici.

Toate aceste trei tipuri de practică astrologică au scop terapeutic și integrator. Terapeutic, pentru că lucrează prin complementaritate, vindecă și echilibrează, atenuând excesele sau întărind părțile slabe. Integratoare, pentru că mai mult poate ca alte ramuri astrologice, au o legătură mai directă și mai activă cu inconștientul iar sufletul are astfel o șansă mărită să intre în contact cu elementele sale constitutive.

Prin intonarea mantrelor planetare se are clar în vedere întărirea anumitor funcții, de ex. mantra lui Jupiter este aducătoare de optimism și prosperitate, mantrele solare sunt profund vindecătoare și conduc ființa spre esența ei etc., sau, compensarea unor puncte problematice ale hărții, de ex. un Saturn debilitat se poate curăţa și întări prin aceste mantre dacă ele devin o practică constantă și atenția este îndreptată spre problema asupra căreia se lucrează.

Astro-grafica este punerea în lumină a hărții natale, prin materializarea conținuturilor ei cu ajutorul desenului sau al picturii. Să luăm ca și exemplu un aspect stresant între Luna și Venus ale unei femei. Îmi imaginez un desen care înfățișează două femei, una dintre ele Arhetipul Mamei Universale și cealaltă, Curtezană (fără conotații negative, vă rog) în perfectă armonie una cu cealaltă, stând sub un copac, vorbind între ele, surâzând. Fiecare o acceptă pe cealaltă așa cum este ea. Acest desen, prezent în casa proprietarei, va putea juca un rol de iantră, iar înțelesul subtil care va emana din el, va pătrunde în sufletul femeii. Iar vindecarea poate să înceapă!

Mie mi s-a dovedit extrem de utilă desenarea unor aspecte problematice ale hărții și expunerea lor în casă. Văzîndu-le, mi-e mult mai ușor să mă detașez și să analizez problema în mod obiectiv. Bineînțeles și expresia vizuală a unui aspect bun este binevenit, fiind aducătoare de optimism și încredere în sine.

Astrologia magică

Astrologia talismanică este oarecum uniunea celor două componente de mai sus, și este deja DESTUL de magică. Aici e vorba de crearea unor obiecte și încărcarea acestora (energizarea lor) cu scopul echilibrării energetice. Talismanele astrologice sunt obiecte protectoare, aducătoare de noroc și succes, eliminatoare de încărcături energetice negative de orice fel. La creearea lor se au în vedere analogiile planetare și se cere respectarea cu strictețe ale acestora (de ex. conotația momentului ales pentru fabricare, ziua și ora planetară etc.).

Am văzut că toate aceste practici astrologice au funcțiile lor bine stabilite. Totuși, cel mai bun rezultat al acestor practici este faptul că ele pot eleva nivelul de conștiință al practicantului și astfel pregătesc intrarea acestuia într-o sferă evolutivă superioară. Chiar dacă vorbim de viața zilnică și de habitusuri domestice, consider de o importanţă primordială evoluția și calea evolutivă a subiectului pe care acesta a ales-o. De aceea cred că astrologia magică este o cale funcțională și are mari șanse de integrare în viața zilnică a fiecăruia. Acum, la începutul Erei Vărsătorului, cu Uranus tocmai întrând în Pești, cred că această abordare a astrologiei poate fi foarte binevenită și că a sosit momentul în care umanitatea e pregătită să o accepte.

Există și alte niveluri mult superioare ale astrologiei (acestea l-aș numi generic nivelul al treilea). Un astrolog poate oferi doar interpretări conforme cu propriul lui nivel de evoluție, și acest lucru se adeverește întotdeauna. De aceea mă opresc aici, neavând încă informații din această sferă sublimă.

"...Deasemenea. Cerul s-a manifestat într-o lumină violetă. Și o lumină suavă. Și atunci apele au fost strânse laolaltă izvorând din Cer. Și o bucățică de pământ ascunse inima flăcării. Aerul dilatat s-a unit în jurul globului. Și oamenii au început să aprindă focuri pe pământ. De aceea, a urmat sfârșitul durerii. Numai că în această durere există o stea cu șase colțuri ale Gloriei pe care ei au putut-o privi ca să se reîntoarcă la Sălașul Neprihănit. Da, la Sălașul Neprihănit."
Aleister Crowley - Liber Trigrammaton

Monica Valenas


Vrei să cunoşti mai mult? Înscrie-te la cursuri! Acum!

Lecţii gratuite şi articole

Puteţi citi şi alte articole ale absolvenţilor la AstroDex


Vrei să cunoşti mai mult? Înscrie-te la cursuri! Acum!

Editura Fidelia